Nawożenie roślin akwariowych. Środki antyglonowe. Testy wody.
Soil for planted aquarium

Rośliny akwariowe otrzymują pokarm zarówno bezpośrednio z masy wody przez liście, jak i za pomocą korzeni z ziemi. Wiele roślin akwariowych w ich naturalnym środowisku żyje na zalanych brzegach zbiorników wodnych i otrzymuje pokarm głównie przez korzeni z ziemi. W akwariach warunki różnią się od naturalnych, ponieważ w nich rośliny są zawsze pod wodą. Aby stworzyć w akwarium warunki zbliżone do naturalnych, stosuje się specjalne podłoże odżywcze w glebie, które zapewnia roślinom odżywianie przez korzenie, a jednocześnie zachowuje krystalicznie czystą wodę w akwarium. Gleba dla roślin akwariowych stwarza również warunki do pomyślnego rozwoju mikroflory w akwarium.