Nawożenie roślin akwariowych. Środki antyglonowe. Testy wody.

Dawki nawozów AQUAYER do różnych typów akwariów

аквариумные удобрения

Im więcej roślin znajduje się w akwarium, tym bardziej wymagają one odżywienia. Również spożycie składników odżywczych przez rośliny akwariowe zależy od warunków w akwarium. Oznacza to, że do każdego akwarium konieczne jest dobranie odpowiedniej dawki nawozów. Poniżej opisano pięć typów akwariów i odpowiadające im dawki nawozów. Należy pamiętać, że każde akwarium cały czas się zmienia. Dlatego system Jermołajewa obejmuje optymalizację dawek nawozów w czasie (młode akwarium - do 1 miesiąca, dojrzałe - 1-18 miesięcy, stare - powyżej 18 miesięcy). W młodych akwariach zaleca się dodanie AQUAYER Yermolayev`s fertilizer Potassium+ w dawce 1-2 ml na 5 litrów wody w akwarium tygodniowo. W przyszłości ten nawóz powinien być stosowany tylko wtedy, gdy wystąpią oznaki niedoboru potasu. W starych akwariach, które są utrzymywane według systemu Jermołajewa, można zastąpić aplikację Yermolayev`s fertilizer MICRO+ podawaniem Yermolayev`s fertilizer IRON+ i tylko sporadycznie aplikować MICRO+.

Typ akwarium nr 1

W takim akwarium jest niewiele roślin i dużo ryb. Oświetlenie poniżej 0,5 wata / litr. Brak dopływu CO2. Należy dodawać AQUAYER Yermolayev`s fertilizer Micro+ w dawkach: 1 ml na 70 l wody dziennie lub 2 ml na 70 l wody co drugi dzień. W przypadku tego typu akwarium możliwe jest cotygodniowe nawożenie. Przy wyborze tego rozwiązania dawka wynosi 1 ml na 10 litrów wody na tydzień.

Typ akwarium nr 2

Jest podobny do akwarium pierwszego typu, z tą różnicą, że ryb w tym akwarium jest niewiele, co powoduje, że dużo mniej azotu i fosforu pochodzi z pożywienia(niejasne). Oświetlenie poniżej 0,5 wata / l. Brak dopływu CO2. W takim akwarium wprowadzenie samego Micro+ nie poprawi kondycji roślin. W tej sytuacji należy stosować Micro wraz z Macro+ w dawkach - 1 ml na 70 litrów wody dziennie lub 2 ml na 70 litrów wody co drugi dzień, na przemian.

Typ akwarium nr 3

Jeśli w akwarium pierwszego lub drugiego typu dostarczany jest CO2, to do dokarmiania roślin akwariowych w akwarium trzeciego typu należy stosować Micro+ i Macro+ w dawkach 2 ml na 70 litrów dziennie.

Typ akwarium nr 4

W takim akwarium dostarczany jest CO2. Oświetlenie: 0,5-0,8 Watt/L. Gęstość sadzenia roślin akwariowych jest średnia. Aby zilustrować akwarium o średniej gęstości, zamieszczono zdjęcie powyżej. Dawkowanie Micro+ i Macro+ do tego typu akwariów: 3 ml na 70 l wody dziennie.

aquarium with fertilizers

Typ akwarium nr 5

Różnica między akwarium tego typu a poprzednim polega na tym, że występuje w nim wiele szybko rosnących gatunków roślin o długich łodygach, które wymagają wysokiego poziomu oświetlenia (1 wat / litr lub 80 lumenów / litr) i obfitego pożywienia. Dzienne dawki Micro+ i Macro+ mogą sięgać 4 ml na 70 litrów lub więcej. Do tego typu akwarium zaleca się również stosowanie AQUAYER Yermolayev`s fertilizer Iron+ w dawce 1 ml na 70 l wody 2-3 razy w tygodniu lub częściej.

aquarium with fertilizers

Ważne! Aby zapobiec zachwianiu równowagi w akwarium, stosując nawozy, zaleca się dokonywanie zmian wody przynajmniej 1 raz w tygodniu i co najmniej w objętości 30% akwarium.

Zainstaluj aplikację mobilną do wygodnego obliczania dawek nawozów AQUAYER
Доступно в Google Play

Jeśli nie masz pewności co do dawek, masz możliwość zasięgnięcia porady autora nawozów na forum dotyczącym akwarystyki roślinnej:

forum planted aquarium