Nawożenie roślin akwariowych. Środki antyglonowe. Testy wody.

AQUAYER Crystal do stawów  1L

AQUAYER Crystal do stawów – środek eliminujący zmętnienie w stawie dowolnego pochodzenia (glina, błoto i glony). Pozwala zachować krystalicznie czystą i przejrzystą wodę. AQUAYER Crystal zawiera koagulant, który łączy małe zawieszone cząsteczki brudu, gliny i glonów, powodując ich zbitą, większą formę, która osiada na dnie i może być następnie łatwo usunięta ze stawu.

Zastosowanie

1 nakrętka (30 ml) na 300 litrów wody w stawie. Należy obliczyć wymaganą ilość środka dla objętości wody w stawie i zastosować nawóz wieczorem. Nie wyłączać filtracji, następnego dnia woda w stawie będzie krystalicznie czysta. Jednocześnie filtr może zacząć pracować gorzej, dlatego zaleca się czyszczenie części filtrujących w celu usunięcia przefiltrowanych cząstek zmętnienia. Aby uzyskać najlepszy wynik, zaleca się dokładne wymieszanie produktu w stawie. Ponadto dla skutecznego działania produktu, twardość węglanowa wody musi wynosić co najmniej 2 stopnie.

Nie stosować w stawach z jesiotrem

Objętość: 1L (na 10000L).

Okres i warunki przechowywania:
3 lata w temperaturze nieprzekraczającej 30 °С

See also: